Voortplanting konijn

Als een konijntje geslachtsrijp wordt, kan het gedrag veranderen door de hormonen. Het eerst zo rustige, vriendelijke konijntje kan dan soms agressief gaan reageren bij het oppakken, voeren, et cetera (grommen, stampen, onrustiger gedrag).

Dominant gedrag

Na sterilisatie of castratie zal een konijn veel minder dominant gedrag gaan vertonen. Ook is steriliseren van een vrouwtjeskonijn erg belangrijk, omdat ze op latere leeftijd een baarmoedertumor kunnen krijgen. Dit is zelfs doodsoorzaak nummer 1 bij oudere voedsters! Een mannetjeskonijn castreren kan vanaf ongeveer 4 maanden leeftijd, een vrouwtje steriliseren pas vanaf 6 maanden leeftijd.

Sterilisatie en castratie

Voor zowel sterilisaties als castraties van konijnen kunt u bij onze dierenkliniek terecht. Deze ingrepen worden met grote zorgvuldigheid uitgevoerd. Ook het toedienen van pijnstillers hoort standaard bij elke sterilisatie of castratie.

Zwangerschap

Konijnen zijn al vruchtbaar vanaf ruim vier maanden. De zwangerschap duurt ongeveer 30 dagen. Na de bevalling is het vrouwtje direct weer vruchtbaar.

Jongen

De jongen (1 tot 10) worden blind en kaal geboren en liggen verstopt onder een nestje van haren. Ze worden een paar keer per dag gevoed. Na enkele weken komen de kleintjes uit het nest. Als het voor die tijd te onrustig is, bestaat de kans dat de voedster de jongen verstoot. De jongen kunnen het beste bij de moeder blijven tot ze ongeveer 6 weken oud zijn.